Industri nyheter

Oppfinnelsen av ståltau

2021-01-28
Ståltau er en slags kabel som dannes av mange tråder av metalltråd gjennom spiral vri. Den ble oppfunnet av Wilhelm Albert, en tysk gruveingeniør, og ble brukt i kullgruver i Niedersachsen på den tiden. På den tiden brukte Wilheim Albert fire ståltau i en tråd og tre tråder sammen for å løfte tunge gjenstander i gruven.

Senere gjorde ingeniører fra hele verden mange forbedringer på ståltauet, som å legge til taukjernen, behandle ståltrådoverflaten og forbedre viklingsmetoden. Nå tar hvert land ståltauet som standardprodukt, og spesifiserer de spesifikke parametrene for forskjellige bruksområder og spesifikasjoner for ståltau.

De viktigste bruksområdene av ståltau inkluderer overføring av kran, heis og andre mekaniske krefter. I tillegg kan de brukes til å støtte konstruksjoner, for eksempel kabler for hengebroer.

I følge Guinness records ble et tungt wiretau i verden i dag laget av et firma som heter Redaelli i 2013. Det er 4008m langt, 152mm i diameter, og totalvekten når 438 tonn. Trommelen som brukes til å rulle opp ståltauet er 7,5 meter bred. Wiretauet ble brukt på et borebåt på havbunnen.